Warta Poznań - nasz partner biznesowy

Jesteśmy głównym sponsorem Warty Poznań - przeczytaj o organizowanych przez nas wydarzeniach.

Aktualności -
poznaj szczegóły

W Begreen cały czas coś się dzieje i nie możemy pozostać wobec tego faktu obojętnie. Pozstanowiliśmy, iż będziemy się z Wami dzielić najważniejszymi wydarzeniami nie tylko z życia firmy, ale także z całego świata, jeśli chodzi o nowoczesne i ekologiczne technologie pozyskiwania czystej energii.